Home > Archive > 2015 > Volume 5 Number 3 (Jun. 2015) >
Volume 5 Number 3 (Jun. 2015)
Article# Article Title & Authors (Volume 5 Number 3 (Jun. 2015)) Page
502
Wenli Gui, Liping Jing, Liu Yang, and Jian Yu
165
503
Yufang Wu, Heng Zhang, Bo Xu, Hongwei Hao, and Chenglin Liu
172
504
Chukiat Worasucheep
179
505
Osama M. Othman and Christopher H. Bryant
187
506
Maggie Makar, Marzyeh Ghassemi, David M. Cutler, and Ziad Obermeyer
192
507
Din-Chang Tseng and Ruei-Lung Chen
198
508
Longfei Cai, Huimin Zhao, Jun Cai, and Li Zhu
206
509
Shilin Zhang and Xunyuan Zhang
214
510
Xia Zhu and Renwen Chen
219
511
Jamal Firmat Banzi and Zhaojun Xue
225
512
Ye Jianwei, Xu Jie, Jiao Xulu, and Xu Zhikai
230
513
Meteb M. Altaf, Bassant M. El Bagoury, Fahad Alraddady, and Said Ghoniemy
235
514
Yu-Ru Syau and En-Bing Lin
242
515
Yuan Lung Chang
247
516
Erman Cakit and Waldemar Karwowski
252

General Information

  • E-ISSN: 2972-368X
  • Abbreviated Title: Int. J. Mach. Learn.
  • Frequency: Quaterly
  • DOI: 10.18178/IJML
  • Editor-in-Chief: Dr. Lin Huang
  • Executive Editor:  Ms. Cherry L. Chen
  • Abstracing/Indexing: Inspec (IET), Google Scholar, Crossref, ProQuest, Electronic Journals LibraryCNKI.
  • E-mail: ijml@ejournal.net