Home > Archive > 2013 > Volume 3 Number 6 (Dec. 2013) >
Volume 3 Number 6 (Dec. 2013)
Article# Article Title & Authors (Volume 3 Number 6 (Dec. 2013)) Page
361
Lei Zhao
462
362
Wahyono, Han-Sung Park, and Kang-Hyun Jo
468
363
Leitao Wang, Hongji Xu, Guoxia Sun, Zhengfeng Du, Zhigang Xie, and Lina Zheng
473
364
Luís Homem
479
365
Gan Bin and Hao Jiaxin
486
366
Li Hongmei, Li Lei, and Zhou Huiqiang
490
367
Zhong Huang and Xiaohua Hu
494
368
Pu Haitao, Zhang Aiying, Song Enzhao, and Lin Jinjiao
499
369
Shuqi Liu, Yiming Wang, Yiqi Zhu, Hexin Yang, and Lingjiao Pan
503
370
Rong Ji, Bin Tian, Wenhui Cui, Jiang Shi, Zhenyu Sun, and Zhaoqiang Yang
508
371
Tao Ma, Zhanqi Xu, Xiaoyong Wei, Fan Yang, and Ding Zhe
512
372
Naveen Nandan
516
373
Xie Lili and Wang Peng
520
374
Pham Xuan Kien, Le Ngoc Son, and Nguyen Thi Phuong Giang
524
375
C. L. Chiang
529

General Information

  • E-ISSN: 2972-368X
  • Abbreviated Title: Int. J. Mach. Learn.
  • Frequency: Quaterly
  • DOI: 10.18178/IJML
  • Editor-in-Chief: Dr. Lin Huang
  • Executive Editor:  Ms. Cherry L. Chen
  • Abstracing/Indexing: Inspec (IET), Google Scholar, Crossref, ProQuest, Electronic Journals LibraryCNKI.
  • E-mail: ijml@ejournal.net
  • APC: 500USD