Home > Archive > 2013 > Volume 3 Number 5 (Oct. 2013) >
Volume 3 Number 5 (Oct. 2013)
Article# Article Title & Authors (Volume 3 Number 5 (Oct. 2013)) Page
346
M. Rizwan Jameel Qureshi
393
347
Pejman Langari
396
348
Sajida Kalsoom and Sheikh Ziauddin
400
349
Mashal Tariq, Attaullah Khawajah, and Munawer Hussain
404
350
Xu Yonggang, Zhang Yi, and Hua Gang
408
351
Zilong Wang and Shuangjiu Xiao
413
352
Suhaimi Misha, Sohif Mat, Mohd Hafidz Ruslan, Kamaruzzaman Sopian, and Elias Salleh
419
353
Abdulrahman Al-Kandari, Imad Al-Shaikhli, and Anas Najaa
424
354
Jianchao Lv and Shuangjiu Xiao
430
355
Qi Wei, Lijuan Wang, and Bo Jiang
435
356
Wensheng Zhou and Qiang Li
440
357
Feng Shuo and Ma Haifeng
445
358
Irosh Fernando and Frans A. Henskens
449
359
Zhijing Wu and Shuangjiu Xiao
453
360
Xu Liu, Da Zhang, Xiao Lv, and Feng Jin
459

General Information

  • E-ISSN: 2972-368X
  • Abbreviated Title: Int. J. Mach. Learn.
  • Frequency: Quaterly
  • DOI: 10.18178/IJML
  • Editor-in-Chief: Dr. Lin Huang
  • Executive Editor:  Ms. Cherry L. Chen
  • Abstracing/Indexing: Inspec (IET), Google Scholar, Crossref, ProQuest, Electronic Journals LibraryCNKI.
  • E-mail: ijml@ejournal.net