Home > Archive > 2020 > Volume 10 Number 4 (July 2020) >
Volume 10 Number 4 (July 2020)
Article# Article Title & Authors (Volume 10 Number 4 (July 2020)) Page
965
Xinwei Zhuang and Sean Hanna
507
966
Yi-Hui Liang
513
967
Xuan Li, Huixin Zhong, Bin Zhang, and Jiaming Zhang
519
968
Hiroyuki Yoda, Akira Imakura, Momo Matsuda, Xiucai Ye, and Tetsuya Sakurai
527
969
Pocholo James M. Loresco and Elmer Dadios
534
970
I Ketut Gede Darma Putra, Ni Putu Ayu Oka Wiastini, Kadek Suar Wibawa, and I Made Suwija Putra
542
971
V. D. Nguyen, D. D. Tran, M. M. Tran, N. M. Nguyen, and V. C. Nguyen
549
972
Zhao Hui-Qun and Ye Wei
556
973
Itthisak Phueaksri and Sukree Sinthupinyo
562
974
Abdul Alif Zakaria and Norli Anida Abdullah
568
975
Unmanee Unmuang and Sukree Sinthupinyo
576
976
Toshiro Minami and Yoko Ohura
582
977
Tam Bang, Hoang H. Nguyen, Dung Nguyen, Toan Trieu, and Tho Quan
588
978
Naparat Pairin and Ramil Kesvarakul
594
979
Yunyi Liao
599

General Information

  • E-ISSN: 2972-368X
  • Abbreviated Title: Int. J. Mach. Learn.
  • Frequency: Quaterly
  • DOI: 10.18178/IJML
  • Editor-in-Chief: Dr. Lin Huang
  • Executive Editor:  Ms. Cherry L. Chen
  • Abstracing/Indexing: Inspec (IET), Google Scholar, Crossref, ProQuest, Electronic Journals LibraryCNKI.
  • E-mail: ijml@ejournal.net